Rükn-ü Yemânî istilam edilemediği zaman uzaktan işaret edilerek selamlanır mı?

SORU: Rükn-ü Yemânî istilam edilemediği zaman uzaktan işaret edilerek selamlanır mı?

CEVAP:

Rükn-ü Yemânî her şavtta iki el ile veya sağ el ile istilam edilir (el ile dokunulup meshedilir). Kişi kalabalıktan dolayı dokunamadığı zaman, onun yerine Rükn-ü Yemânî’ye uzaktan işaret etmez.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.