Ramazan veya Bayram hilalini kâdı veya vali yalnız başına görürse nasıl davranır?

SORU: Şayet Ramazan veya Bayram hilalini kâdı veya vali yalnız başına görürse nasıl davranır?

CEVAP:

Ramazan hilalini kâdı veya vali yalnız başına görürse, oruç hakkında şahit tayin etmek ile halka oruç tutmalarını emretmek arasında muhayyer kalır.

Şahit tayin etmekten murad, yani “kendisine şahitliğini dinleteceği bir kimse atamak”, demektir. Diğer bir ifade ise, “huzurunda şahitlik yapmak için birisini tayin etmek” şeklindedir. Anlaşılan mana şudur: Kâdı kendi yerine bir naib/vekil tayin edip onun huzurunda “hilali gördüm” diye şahitlikte bulunur. Tıpkı Ulemanın; “kâdının bir kimse ile davası olduğunda davaya bakmak için kendi yerine bir naib/vekil tayin ederek, onun huzurunda muhakeme olunacağını” söylediklerinde oldu gibidir. Çünkü kâdının kendi nefsi/şahsı için hüküm vermesi sahih değildir. Kitabın bazı nüshalarında “şahit” tabiri yerine “naib” denilmiş olması da buna delalet eder.

Bayram hilalini kâdı yalnız başına görürse, bayram yapmak için hilali bir kişinin görmesi yeterli değildir. Binaenaleyh bayram hilalini kâdı yalnız başına görürse bayram yapmazlar. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.