Öşür, hangi durumda onda bir, hangi durumda yirmide bir verilir?

SORU: Öşrün ve(ya öşrün) yarısının vacip olması hususundaki tafsilat nedir?

CEVAP:

Eğer (arazi), akarsu veya yağmur suyu ile sulanıyorsa onda öşür (yani onda bir) vardır… Eğer (büyük) kova, dolap veya hayvanlarla sulanıyorsa her iki kavle (İmam Âzam ve İmameyn’e) göre de yarım öşür (yani yirmide bir) vardır…[1]

[1] Eğer arazi, akarsu ile veya yağmur suyu ile sulanıyorsa onda öşür (yani onda bir) vardır… Eğer büyük kova, dolap, alet veya hayvanlarla sulanıyorsa yarım öşür (yani yirmide bir) vardır… Burada sulamanın senenin kaç ayında yapıldığına bakılır: Eğer senenin çoğunda akarsu ile suluyorsa öşür tam olarak yani onda bir gerekir. Şayet senenin çoğunda dolap ile sulanıyorsa öşrün yarısı yani yirmide bir gerekir. Eğer iki taraf da eşit ise yine öşrün yarısı yani yirmide bir gerekir…

Kova ve dolapla sulanan yerlerde bir öşürden yarım öşre inmesinin sebebi, bu şekilde sulama yapmanın fazla masraflı olmasıdır… Suyu satın alarak sulama yaparsa, hüküm yine aynıdır, yani yarım öşür/yirmide bir gerekir… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)