Oruçlu kimse kulağına yağ akıtırsa veya oruçlunun kulağına kendiliğinden su kaçarsa veya kulağına suyu kendisi akıtırsa orucu bozulur mu? Oruçlu kişi kulağını bir çöple kaşıyıp kirlenmiş olarak çıkarır, sonra tekrar kulağına sokarsa orucu bozulur mu?

SORU: Oruçlu kimse kulağına yağ akıtırsa veya oruçlunun kulağına kendiliğinden su kaçarsa veya kulağına suyu kendisi akıtırsa orucu bozulur mu? Oruçlu kişi kulağını bir çöple kaşıyıp kirlenmiş olarak çıkarır, sonra tekrar kulağına sokarsa orucu bozulur mu?

CEVAP:

Muhtar olan kavle göre kişinin kendi fiili ile girmiş olsa bile, kulağına su girerse de orucu bozulmaz. (Bu durum şuna benzemektedir, şöyle ki), oruçlu kişi kulağını bir çöple kaşıyıp kirlenmiş olarak çıkarır, sonra tekrar kulağına sokar ve bunu da defalarca yaparsa yine de orucu bozulmaz. Bu hususta mezhep içerisinde icmâ vardır, Şafilere göre ise bu orucu bozar.

el-Hidâye ve et-Tebyîn sahipleri bu kavli benimsemişler ve el-Muhît sahibi bu kavlin sahih olduğunu söylemiştir. el-Velvalciyye’de bu kavlin muhtar olduğu bildirilmiştir.

el-Hâniyye sahibi ise tafsilata giderek şöyle demiştir; “su kendiliğinden girerse orucu bozmaz, fakat suyu o şahıs girdirirse/akıtırsa sahih kavle göre bozar. Çünkü içeriye onun fiili ile ulaşmıştır. Burada bedenin salâhı da itibara alınmaz.” Bu kavlin bir benzeri de el-Bezzâziye’dedir. el-Fetih, el-Burhân ve Şurunbulâliye sahipleri de bunu daha açık bulmuşlardır.”

Hâsılı/sözün özeti, kulağa yağ akıtmakla ittifakla oruç bozulur. Suyun (kendiliğinden) kaçmasıyla ittifakla oruç bozulmaz. Oruçlu suyu kulağına kendisi akıtırsa bozulup bozulmayacağı hususunda sahih kavlin hangisi olduğu ise ihtilaflıdır. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.