Oruçlu bir kimse orucu bozmayı niyet ederse orucu bozulur mu?

SORU: Oruçlu bir kimse orucu bozmayı niyet ederse orucu bozulur mu?

CEVAP:

Namazında konuşmayı niyet eden kimse konuşmadıkça namazdan çıkmış olmadığı gibi oruçlu bir kimse de orucu bozmayı niyet ederse orucu bozulmaz. Vehbâniyye şerhinin sahibi bunu zikretmiş sonra da “burada Şafii’nin ihtilafı vardır” demiştir. “Burada Şafii’nin hilâfı vardır” diyen Şârih İbn-i Şıhne’dir. İbn-i Şıhne bu meseleyi müşkil görmüş ve “Şafii’ye göre unutarak konuşmak namazı bozmuyor da, mücerret (sadece) konuşmaya niyet etmek (namazı) nasıl bozuyor?” demiştir…

Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: Unutarak konuşmakla, kasten konuşmaya niyet etmek arasında fark vardır. Zira kasıt namazı bozar. Sonra gördüm ki Tahtâvi benim söylediğim “fark (vardır” dediğim cihet üzere) cevap vermiş ve sonra “ama Şafii’nin mezhebinde mutemet olan, (konuşmaya niyet etmenin namazı) bozmamasıdır” demiştir… (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.