Ölü bir kişiden hayatta olan bir kişiye organ nakli yapmak… Genel bakış…

SORU: Ölü bir kişiden hayatta olan bir kişiye organ nakli yapmak…

CEVAP:

ÖLÜ BİR KİMSEDEN HAYATTA OLAN BİR KİMSEYE ORGAN NAKLİ YAPILMASININ HÜKMÜ:

1- Genel Bakış…

İslâm dini, insanoğlunun bedenini ölü olsun diri olsun, Müslüman olsun kâfir olsun şerefli kılmıştır. Ölü veya diri insan bedenine, onu çirkinleştirecek, aşağılayacak her türlü zulüm ve tecavüzü yasaklamıştır…

İslâm dini, ölüyü mükerrem kılmış, öldükten sonra kişinin yıkanmasını, kefenlenmesini, cenaze namazının kılınmasını ve definde acele edilmesini emretmiştir…

 

2- Konuyla ilgili âyetler…

1- “Şüphesiz ki biz, insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık…” (İsrâ, 17/70)

2- “Hani, Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti…” (Bakara, 2/30)

 

3- Konuyla ilgili hadisler…

1- Buharî’nin zikrettiği üzere, “Rasûlullah (s.a.v), (ölüye) müsle yapılmasından, yağmacılıktan menetti…”

(Müsle; ölünün burnunu, kulağını kesmek, gözünü oymak, ciğerini sökmek gibi, hakaret olsun diye yapılan muamelelerdir…)

2- Buharî’nin zikrettiği üzere, Sehl b. Huneyf ile Kays b. Sa’d, Kâdisiyye mevkiinde oturuyorlardı. Bunların yanından bir cenaze geçirdiler. Sehl ile Kays hemen ayağa kalktılar. Kendilerine: “Bu cenaze, bu arazilerin halkından, yani zimmet ehlindendir” denildi. Bunun üzerine Sehl ile Kays: “Rasûlullah (s.a.v)’in yanından bir Yahudi cenazesi geçmişti de Rasûlullah (s.a.v) hemen ayağa kalkmıştı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v)’e: ‘Bu bir Yahudi cenazesidir’ denilmişti de, Rasûlullah (s.a.v): ‘Bu da (yaşayıp ölen) bir insan değil mi?’ diye cevap vermişti” demişlerdir…

3- Ebû Dâvûd’un zikrettiğine göre İbn-i Mesûd şöyle anlatmıştır: Bir gün Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte bir cenazeyi defnetmek üzere çıkmıştık. Bir ara Rasûlullah (s.a.v) kabrin kenarına oturdu. O sırada kabir kazıcı kimse kabirden ayak veya kol kemiği çıkardı ve onu kırmak istedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Onu kırma! Onu bu şekilde ölü iken kırman, aynen diri iken kırman gibidir. Fakat onu kabrin bir tarafına gömüver…” buyurdu…