Nisap miktarı malı olup borcu da varsa zekât farz olur mu?

SORU: Bir kimse nisap miktarı malın sahibi ve aynı anda üzerinde de borç olursa ona zekât farz olur mu?

CEVAP:

Bir kimse nisap miktarı (yani 80,18 gr altın değeri veya 561,2 gümüş değeri) malın sahibi ve aynı anda üzerinde de borç olursa, bu (durumda) bakılır: Eğer borcu, malının tamamını kapsıyorsa (bu kimsenin) üzerine zekât gerekmez… Eğer malı borçtan çok ise, (borcunu elinde olan maldan düştükten sonra) arta kalan (miktar) nisaba ulaşıyorsa, borcun miktarından arta kalan (kısımda) zekât gerekir…