Mukim bir kimse Ramazan ayının geldiğini bilmeden Ramazan orucu haricinde başka bir oruç tutmaya niyet eder ve oruç tuttuğu bu ay da Ramazan ayı ise hükmü ne olur?

SORU: Mukim bir kimse Ramazan ayının geldiğini bilmeden Ramazan orucu haricinde başka bir oruç tutmaya niyet eder ve oruç tuttuğu bu ay da Ramazan ayı ise hükmü ne olur?

CEVAP:

Mukim bir kimse Ramazan ayının geldiğini bilmeden herhangi bir oruç tutmaya niyet ederse, tuttuğu oruç Ramazan orucu olmuş olur. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Ramazan geldiği vakit, Ramazan (orucundan) başka bir oruç yoktur” buyurmuştur yani Ramazan ayında Ramazan orucundan başka bir oruç tahakkuk etmez. Bu durum, Ramazan orucu kendisine ale’t-ta’yîn üzere farz olan (yani Ramazanda Ramazan orucu tutması kati olarak farz olan) kişi hakkındadır. Binaenaleyh, “eğer Ramazanda Ramazan orucundan başka bir oruç tahakkuk etmiyorsa o halde yolcu neden başka bir farz/vacip oruca niyet edebiliyor?” denemez, zira (yolcuya Ramazan orucu ale’t-ta’yîn üzere farz değildir.) (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.