Mehdi (a.s) Süfyani’ye mektup gönderip biat etmesini isteyecek midir? Süfyani Mehdi (a.s)’a biat edecek midir?

SORU: Mehdi (a.s) Süfyani’ye mektup gönderip biat etmesini isteyecek midir? Süfyani Mehdi (a.s)’a biat edecek midir?

CEVAP:

Mehdi gelir ta ki Şam ile Hicaz arasındaki Şam sınırına ulaştığında orada ikamet eder. Kendisine (yani Mehdi’ye); “(Şam arazisinden içeri) gir (devam et)” denilir, fakat (Mehdi devam edip Şam arazisinden içeri) girmeyi hoş görmez ve “Ben amcamın oğluna yani Sahrî’ye (Süfyani’ye) bir mektup yazacağım. Şayet bana itaat etmez/boyun eğmezse sizin arkadaşınızım (yani dediğinizi yapar Şam’a girerim).” Sahrî’ye (Süfyani’ye) Mehdi’nin mektubu geldiğinde Sahrî’nin (Süfyani’nin) ashabı; “İşte bu Mehdi’dir, zuhur etmiştir/ortaya çıkmıştır. Ya O’na biat edersin ya da kesinlikle seni öldürürüz” derler. Bunun üzerine Sahrî (Süfyani) Mehdi’ye biat eder. Sonra (Sahrî/Süfyani Mehdi’ye) gitmek üzere (yola çıkar) ta ki Beyt-i Makdis’e (Mescid-i Aksâ’ya) gelir (veya bir diğer rivayette Mehdi Mescid-i Aksâ’ya gider ve oraya yerleşir)… Mehdi (a.s) Şam’da bir santim bile olsa onu alıp sahibine geri verir ve bütün Müslümanları topyekûn cihada döndürür/çevirir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.