Mehdi (a.s) bütün dünyaya hükmeden 5’inci kişi mi olacaktır?

SORU: Mehdi (a.s) bütün dünyaya hükmeden 5’inci kişi mi olacaktır?

CEVAP:

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dünyaya iki Mümin, iki de kâfir mâlik olmuştur (tamamına hükmetmiştir). İki Mümin kişi Zülkarneyn ve Süleyman’dır. İki kâfir kişi ise Nemrut ve Buhtu’n-Nasr’dır. (Dünyaya) beşinci bir kişi daha mâlik olacak/hükmedecektir ki o da Ehl-i Beytimden olan Mehdi’dir…” (Bunu İbn-i Ebî Şeybe rivayet etmiş, İbn-i Cerîr de tefsirinde zikretmiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)