Kuyunun suyu kaynar bir su ise ve kovalarla çekildikçe suyu bitmeyip alttan kaynayıp çoğalıyorsa, bu durumda o kuyu nasıl temizlenir?

SORU: Şayet kuyunun suyu kaynar bir su ise ve kovalarla çekildikçe suyu bitmeyip alttan kaynayıp çoğalıyorsa, bu durumda o kuyu nasıl temizlenir?

CEVAP:

Kuyuda bulunan su, takdir ve tahmin edilerek bu miktar çekildiği zaman kuyu temiz olmuş olur. Bu hususta adaletli ve su mevzuunda bilirkişi olan iki adamın sözü alınıp ona göre amel edilir…

Ebû Hanife’nin ashabından Muhammed b. Hasan (rh.aleyhima)‘dan rivayet edildiğine göre ise; (böyle bir durumda) iki yüz kova ile üç yüz kova kadar su çekilir…

“ed-Dürrü’l Muhtâr” da şöyle denilmiştir: İmam Muhammed’den rivayet edilen bu görüş daha kolay, adaletli olan iki adamın sözünün alınması görüşü ise daha ihtiyatlıdır. İbn-i Âbidîn ise devamla şöyle demiştir: Metinde geçen; “adaletli olan iki adamın sözünün alınması görüşü”, ihtilaftan kurtulmak ve bizlere nakledilen nas’lara muvafakatı sebebiyle daha ihtiyatlıdır…

“el-Hidâye” sahibi ise kaynar suyu olan kuyudaki suyun miktarını bilme hususunda Ebû Yusuf (rh.a)’ten iki yol zikretmiştir. 1- Kuyudaki suyun eni, boyu ve derinliği kadar bir çukur kazılır, sonra kuyudaki su çekilir ve o çukura doldurulur. Çukur dolunca da kuyunun temizliğine hükmedilir. 2- Kuyuya kuru bir sopa veya ip gibi bir şey salınır, suyun ulaştığı nokta işaretlenir ve kuyudan mesela yirmi kova çekilir. Sonra tekrar sopa kuyuya salınır ve suyun ne kadar eksildiğine bakılır. Sopanın üzerinde belirlenen bu iki işaret arasındaki her mesafe için yirmi kova çekilir ve sonra her defasında sopanın tamamı bitinceye kadar böyle hesaplanıp yapılır… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.