Kurbana dair edepler nelerdir?

SORU: Kurbana dair edepler nelerdir?

CEVAP:

1- Kurbanlığın ayıpsız, semiz (besili, iri yarı) olması…

2- Kurban edilecek hayvanın bir müddet alıkonup beslenmesi…

3- Kurbanlığın boynuna gerdanlık gibi süs türünden bir şey takılması, sığırın üzerine örtü örtülmesi…

4- Kesimden önce ve sonra dua okunması…

5- İmkân nispetinde sahibinin kesmesi…

6- Kurbanın kesildikten sonra iki rekât namaz kılınması…

7- Kesildikten sonra gerdanlık ve örtünün tasadduk edilmesi…

8- Kurban etinden sahibinin yemesi…

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)