Kur’ân İslamcıları ne yapmaya çalışıyorlar? Kur’ân İslamcılığının sonucu nereye varacaktır?

SORU: Kur’ân İslamcıları ne yapmaya çalışıyorlar? Kur’ân İslamcılığının sonucu nereye varacaktır?

CEVAP:

1- Kur’ân İslamcıları; Sünneti, Hadisleri, Mezhepleri inkâr ediyor ve tıpkı Martin Luther’in yaptığı gibi yeni bir din icat ediyor…

2- Kur’ân İslamcılığı ile İslâm, protestanlaştırılmaya ve sekülerleştirilmeye çalışılıyor

3- Kur’ân İslâm’ı söylemi Vatikan’ın hocalarının ağızlarından düşürmedikleri sözdür. Hedef, protestanlaştırılmış İslâm’ı inşa etmektir

4- Kur’ân İslâm’ı söylemi ile Ehl-i Sünnet omurganın çökertilmesine çalışılıyor ki bir daha ne Osmanlı ne de Selçuklu gibi devletler çıkıp da kâfirin başına bela olmasın

5- Kur’ân İslâmcılarının amacı; Hadisler tartışılsın, ardından Rasûlullah (s.a.v)’in konumu tartışılsın ve devre dışı kalsın sonra herkes Kur’ân’ı yorumlasın

6- Kur’ân İslâmcılarının amacı; Hadisleri ve Peygamberimizi (s.a.v) tartışmalı hâle getirip Kur’ân’ı akıllarına göre yorumlayan Müslüman Lutherler icat etmek

7- Kur’ân İslâmcılarının varacağı nokta; Ravilerde şüphe buna binaen Hadis kitaplarında şüphe buna binaen Hadislerde şüphe buna binaen Peygamberimizde (s.a.v) şüphe buna binaen Kur’ân’da şüphe