Kıyamet Alametlerinin sırası nasıldır?

SORU: Kıyamet Alametlerinin sırası nasıldır?

CEVAP:

Beyhakî, Şeyhi Hâkim’den (rivayetle) şöyle demiştir: “Mehdi (a.s)’dan sonra ilk zuhur edecek olan alamet Deccal’in çıkmasıdır, sonra İsa (a.s)’ın nüzulü/inmesidir, sonra Yecüc-Mecüc’ün (seddinin) açılmasıdır, sonra Dâbbe’nin çıkmasıdır ve sonra güneşin batıdan doğmasıdır…”

Hâkim’in kavlinde (ilerdi) geleceği üzere; “Dâbbe’nin çıkması güneşin (batıdan) doğmasından sonradır” ki bu kavil daha tercihe şayandır…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.