Kıyamet Alametlerinden “Nefs-i Zekiyye’nin Haceru’l-Esved ile Makam-ı İbrahim arasında öldürülmesi” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Nefs-i Zekiyye’nin Rükn ile Makam/Haceru’l-Esved ile Makam-ı İbrahim arasında öldürülmesi” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Nefs-i Zekiyye’nin Rükn İle Makam/Haceru’l-Esved İle Makam-ı İbrahim Arasında Öldürülmesi

Mucahid’den rivayetle şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in ashabından bir kişi bana şu hadisi söyledi: “Nefs-i Zekiyye öldürüldüğü zaman gökyüzündekiler ve yeryüzündekiler (öldüren kişiye) gazaplanırlar. Bunu üzerine insanlar Mehdi’ye gelirler ve zifaf gecesi gelinin zifaf için kocasının yanına süratle girdirildiği gibi insanlar da Mehdiyi (tasdik ederek) süratle/aceleyle O’na koşarlar…” Bunu İbn-i Ebî Şeybe rivayet etmiştir… Ammâr b. Yâsir (r.a)’dan rivayet edilen hadis ise şöyledir: “Nefs-i Zekiyye ve kardeşi Mekke’de suçsuz/günahsız öldürüldüğünde gökyüzünden bir münadi (ses) şöyle seslenir; “Emiriniz/idareciniz falancadır.” İşte bu kişi Mehdi’dir…” (Bu hadisi) Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…

Tembih:

Burada zikredilen Nefs-i Zekiyye, Abbasi halifesi Mansur döneminde Mansur’un amcası Musa b. İsa tarafından öldürülen Nefs-i Zekiyye değildir. (Abbasi halifesi Mansur’un amcası Musa b. İsa tarafından öldürülen kişi) Muhammed Nefs-i Zekiyye b. Abdullah Mahd b. Hasan el-Müsennâ b. Hasanü’s-Sıbt b. Ali b. Ebî Talip (r.anhum)’dur. Medine ahalisi halife olarak ona biat etmişlerdi. Ona Mehdi deniliyordu. Kendisi Medine’de öldürüldü. Kardeşi İbrahim b. Abdullah ise Irak’ta öldürüldü. Babaları ise hapiste öldü…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.