Kişi tek başına öğle veya yatsı namazının farzının üç rekâtını kılıp üçüncü rekâtın secdesini yapmadan veya yaptıktan sonra cemaatle namaza başlanırsa ne yapar?

1- SORU: Bir kimse tek başına öğle veya yatsı namazının farzının üç rekâtını kılıp üçüncü rekâtın secdesini de yapar, sonra da namaz cemaatle namaza başlanırsa ne yapar?

CEVAP:

Bir kimse tek başına öğle veya yatsı namazının farzının üç rekâtını kılıp üçüncü rekâtın secdesini de yapar, sonra da namaz ikamet[1] olunursa namazını tamamlar, sonra nafile olarak imama uyar… Tek başına üç rekât kılıp sonra da namaz ikamet olunması hususunda ikindi namazının hükmü, öğle ve yatsı namazındaki kesme veya tamamlama mevzuunda zikrettiğimiz (hüküm) gibidir… Ancak dört (rekât ikindinin farzını) tamamladıktan sonra (nafile kılmak için) imamın namazına katılmaz, bunun (nedeni) ikindiden sonra nafile (namaz) kılmanın mekruh olduğundandır…  (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

[1] İkamet’ten murad; İmamın namaza başlamasıdır, müezzinin kamet getirmesi değildir. Şayet müezzin kamet getirmeye başladığında, kişi, (henüz) birinci rekâtın secdesini yapmamış ise, iki rekâtı da kılıp tamamlar ve (bu hususta zaten) ِِAshabımızın arasında bir ihtilaf yoktur… “En-Nihâye de böyledir. Bakınız: “Fetevâyi Hindiyye”

 

2- SORU: Bir kimse tek başına öğle veya yatsı namazının üç rekâtını kılıp üçüncü rekâtın secdesini yapmadan cemaatle namaza başlanırsa nasıl davranır?

CEVAP:

Bir kimse tek başına öğle veya yatsı namazının üç rekâtını kılıp üçüncü rekâtın secdesini yapmadan namaz ikamet olunursa, kılmakta olduğu namazı keser ve imamla birlikte namazına duhul eder katılır… Tek başına üç rekât kılıp sonra da namaz ikamet olunması hususunda ikindi namazının hükmü, öğle ve yatsı namazındaki kesme veya tamamlama mevzuunda zikrettiğimiz (hüküm) gibidir… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

 

3- SORU: Namazı yarıda nasıl keser?

CEVAP:

Bu kişi muhayyerdir. Dilerse ka’deye döner (oturur)[1] ve yalnız bir kere (yani bir tarafa) selam verir. Dilerse imamın namazına katılmaya niyet ederek ayakta tekbir alır. Böylece iki husus, yani hem kılmakta olduğu namazı kesmek ve hem de imamın namazına katılmak hâsıl olmuş olur… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

[1] Bu hususta namazı şu şekil bozmak da söylenmiştir: “Namazını bozacak kimse ayakta bir tarafına selâm verir…” (Hâşiyetü İbn-i Âbidîn, Farza Yetişme Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.