Kandil ve mübarek gün ve geceleri ihya etmek Müslümanlara bir fayda hâsıl eder mi?

SORU: Kandil ve mübarek gün ve geceleri ihya etmek Müslümanlara bir fayda hâsıl eder mi?

CEVAP:

Bu geceleri ihya etmede Ümmet-i Muhammed’e birçok faydalar hâsıl olmaktadır… Bu gecelerde çokça namaz kılınır, zikirler edilir, salâvatlar getirilir, sadakalar verilir, Müslümanların bir araya toplanmaları sağlanır, Müslümanlar arasındaki ülfet tazelenir, birlik ve beraberlik teyit edilir, ikramlar edilir, Kur’ân tilavet edilir, günahlar hatırlanır, tevbe-istiğfarlar edilir ve âhirete dönüş için bir fırsat bilinir… Bu saydıklarımızın haricinde diğer birçok faydalar da hâsıl olmaktadır…

Ayrıca bu gecelerin gerek varlığı ve gerekse kutlanmasını kabul eden kesimin delil olarak dayandıkları hadislerin var olduğu da unutulmamalıdır… (İbn-i Âbidîn ve sair Hanefî kaynakları)