Kadının maddi konularda kocasına karşı tutumu nasıl olmalıdır?

SORU: Kadının maddi konularda kocasına karşı tutumu nasıl olmalıdır?

CEVAP:

a) Kadın israftan sakınmalıdır… Kadının kanaatkâr olmayı bilmesi, aile saadeti açısından oldukça önemlidir… Kocasının kazandığı malları saçıp savurmamalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalıdır… Kadın kocasının güç yetiremeyeceği harcamaları yaptığı takdirde israf yolunu tercih etmiş olur…

Ahmet b. Hanbel’in zikrettiğine göre Âişe (r.anhâ)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bereket yönünden kadınların en hayırlısı, geçimi (idaresi) en kolay olanıdır…”

b) Eğer kadının kocası aşırı derecede cimri olursa ve çoluk çocuğunu geçindirecek nafakayı vermezse kadın gizlice kendine ve çocuklarına yetecek kadar miktarı kocasının malından alabilir…

Buhârî’de zikredildiğine göre Ebû Süfyân’ın karısı Hind, Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek; “Ya Rasûlullah! Ebû Süfyân çok cimri bir kimsedir. Bana ve çocuklarıma yetecek derecede nafaka vermiyor. Onun malından gizlice almamda mahzur var mıdır?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v) de; “Örfe göre sana ve çocuklarına yetecek kadarını al…” buyurdu…

c) Kocanın, karısından, nafakasından fazla kalan yemekleri israf etmeden fakirlere vermesini istemesi güzel bir harekettir. Kadına gereken, böyle hususlarda kocasının açıkça izni yoksa evinden dışarıya herhangi bir şey vermemesidir…

d) Kadın, kocasının büyük zahmetlerle eve getirdiği nimetleri onsuz yememeye özen göstermelidir… Kocasının çektiği zahmet ve sıkıntıları düşünerek ona saygıda kusur etmemeye gayret göstermelidir… Bu, eşler arasında sevgi ve muhabbetin gereği olarak yapılmalıdır…

Süfyân-ı Sevrî (rh.a); “Toplu halde yiyen bir ev halkı üzerine meleklerin ve Allah’ın salavat getirdikleri bize ulaşmıştır…” demiştir…