Kabrin yüksekliği ne kadar olmalıdır? Kabir dört köşe yapılabilir mi? Ölen kişinin bir eve veya bir bina yaptırıp yanına defnedilmesi caiz midir?

SORU: Kabrin yüksekliği ne kadar olmalıdır? Kabir dört köşe yapılabilir mi? Ölen kişinin bir eve veya bir bina yaptırıp yanına defnedilmesi caiz midir?

CEVAP:

a) Kabir yerden bir karış veya daha ziyade yüksek yapılır. Dört köşe yapılmaz… İmam Şafii (rh.a)’ göre yükseltilmeyip dört köşe yapılır… (Mültekâ/Mevkûfât, Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

İbn-i Âbidîn’de şöyle denilmiştir: “Yani kabir’in toprağı, deve hörgücü gibi (kabirden bir karış yahut biraz fazla) yükseltilmiş şekilde yapılır. “Bahr”’da; (çünkü Buhârî’nin Süfyan et-Temmâr’dan rivayet ettiği bir hadiste Süfyan (r.a); “Nebî (s.a.v,)in kabrini, hörgüçvâri halde gördüğünü söylemiştir.” (Buhârî, Cenâiz) (İmam Sevrî, İmam Leys, İmam Mâlik, İmam Ahmed ve Cumhur buna kâildirler.) (İmam Şafii “tastîh” (yani dört köşe) yapmanın efdal olduğunu söylemiştir. Bedâyi’ sahibi bunu ehli kitabın yaptığını söylemiş ve “Kaçınılması mümkün olan bir şeyde onlara benzemek mekruhtur” demiştir.)  Sonra “Bahr” sahibi; (kabir) bir karış, bir görüşe göre de dört parmak miktarı deve hörgücü gibi yapılır” demiştir…

b) İbn-i Âbidîn’de şöyle denilmiştir: “Ölen kimse eve defnedilmez.” Çünkü bu Peygamberlere mahsustur, bilakis Müslümanların kabristanına götürülür. Bu sözün muktezası şudur: Medrese ve benzeri bir bina yaptırıp da yanına kendisi için kabir tahsis edenlerin yaptıkları gibi, kişi, kendisine has mezara defnedilemez… (Mültekâ/Mevkûfât, Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.