İhtilam olurken menisinin dışarı çıkmasını engellerse veya cinsi münasebetten sonra idrar yapmadan hemen yıkanır sonra da kalan meni çıkarsa gusletmesi gerekir mi?

SORU: Bir kimse ihtilam olurken şehvetle yerinden ayrılan menisini, tenasül uzvunu tutarak, şehvet sükûn bulduktan sonra dışarı akıtırsa gusletmesi gerekir mi? Bir kimse ailesiyle cinsi münasebette bulunup menisi boşalıp idrar yapmadan hemen yıkanır, sonra da kalan meni çıkarsa gusletmesi gerekir mi?

CEVAP:

a) Ebû Yusuf (rh.a)’e göre, guslün farz olması için, meninin hem şehvetle yerinden ayrılması ve hem de şehvetle dışarı çıkması şarttır. Bu iki şarttan birisi bulunmazsa bu kimsenin gusletmesi gerekmez…

Mesela, bir kimse ihtilam olurken şehvetle yerinden ayrılan menisini, tenasül uzvunu tutarak, şehvet sükûn bulduktan sonra dışarı akıtsa, İmam Âzam ile İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre bu kimseye gusül lazım gelir, İmam Ebû Yusuf (rh.a)’e göre ise gusül lazım gelmez…

b) Keza mesela, bir kimse ailesiyle cinsi münasebette bulunup menisi boşalsa, idrar yapmadan hemen yıkansa, biraz sonra da kalan meni çıksa, İmam Âzam ile İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre bu kimsenin tekrar gusletmesi lazım gelir, İmam Ebû Yusuf (rh.a)’e göre ise tekrar gusletmesi lazım gelmez… Eğer idrar yaptıktan sonra yıkanır, biraz sonra da kalan meni gelirse, ittifakla tekrar gusletmesi gerekmez… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.