İçkinin ham-maddesini içki yapmak için sıkana, sıktırana, içene, servis edene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, bağışlayana ve parasını yiyene lanet edildiği…

5- İçkinin ham-maddesini içki yapmak için sıkana, sıktırana, içene, servis edene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, bağışlayana ve parasını yiyene lanet edildiği…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

Tirmizî’de zikredildiğine göre Enes (r.a) şöyle rivayet etmiştir: “Rasûlullah (s.a.v) hamr’la ilgili olarak 10 kişiye lanet etti: ‘(Hammaddesinden şarap yapmak maksadıyla) sıkana ve sıktırana, içene ve sâkilik yapana (ikram edene), (imalathaneden, depodan, toptancıdan perakendeciden) taşıyana ve taşıtana, satana ve satın alana, bağışlayana ve bunun parasını yiyene…’” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.