İçki satmak domuz kasaplığına denktir…

2- İçki satmanın domuz kasaplığına denk olduğu…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

Ebû Dâvûd’un rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim içki satarsa, hınzır (domuz) kasaplığı da yapsın!”

Bu hadis-i şerif, içkinin yasaklığının ağırlığını beyan etmektedir. Zira domuz yemekten umumiyetle kaçınıldığı hâlde, içkiye karşı aynı hassasiyet gösterilmemektedir. Hâlbuki haram olma yönüyle ikisi de birdir ve ikisi de eşit şekilde haramdır… (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.