İçki içip tevbe etmeden ölen kişinin Allah’a puta tapan kişi gibi kavuşacağı… İçki içenin puta tapan gibi olduğu…

6- İçki içip tevbe etmeden ölen kişinin Allah’a puta tapan kişi gibi kavuşacağı… İçki içenin puta tapan gibi olduğu…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

a) Buhârî’de rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şaraba devam eden (kişi tevbe etmeden) ölürse, Allah’a, puta tapan gibi kavuşur.”

b) Nesâî’nin rivayet ettiğine göre Ebû Mûsa (r.a) şöyle demiştir: “Bana göre, ha hamr içmişim, ha Allah’ı bırakarak şu sütuna tapmışım, ikisi de birdir.”

c) İbn-i Mâce’nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İçki içen, puta tapan gibidir.” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.