Hristiyanlara göre beklenen Mesih kimdir?

SORU: Hristiyanlara göre beklenen Mesih kimdir?

CEVAP:

Hristiyanlara göre Yahudilerin beklediği bu Mesih gelmiştir ve o; İsa (a.s)’dır… Hristiyanlara göre Mesih “ikinci defa gelecek, yeryüzüne inecek” ve bozulan (Dünya’da) düzeni yeniden kuracaktır… Hristiyanlara göre Mesih İsa (a.s) Yahudiler tarafından öldürülmüş, ancak daha sonra tekrar dirilmiş, yeryüzünde bir müddet kalmış ve daha sonra da Allah (c.c) tarafından göğe çekilmiştir. Kıyamete yakın zamanda bedenen tekrar inecek ve zulüm ile dolmuş yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Ancak şurada hemen belirtmek gerekir ki Mesih İsa (a.s)’ın İslam dinindeki göğe çekilmesi hususu ile Hristiyanlıktaki göğe çekilmesi hususu arasında farklar ve ihtilaflar vardır…