Hacamat hangi günler yapılmaz?

SORU: Hacamat hangi günler yapılmaz?

CEVAP:

Hacamat, her hicri/kameri ayın on yedi, on dokuz, yirmi birinci günleri Cuma, Cumartesi veya Çarşamba günlerine denk gelse bile bu günlerde hacamat yaptırılmaz… Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde böyle bildirilmiştir…

Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde Perşembe günü Allah’ın bereketi üzerine hacamat olmamız emredilmiştir…

Keza Pazartesi ve Salı hacamat olmamız emredilmiş olup, bu günlerin Cenabı Hakk’ın Eyyub (a.s)’ı beladan afiyet verdiği günler, olduğu belirtilmiştir…

Bazı rivayetlerde Pazar günü hacamat olmanın olmak şifa olduğu belirtilmiştir…

Keza Çarşamba ve Cumartesi günü hacamat olmaktan sakınmamız emredilip, Eyyub (a.s)’a hastalığın bugün geldiği ve Cüzzam ve Baras/Alaca hastalıklarının Çarşamba günü veya gecesi meydana çıktığı, belirtilmiştir…