Günah olan işler için yapılan kiralama akdi sahih midir? Şarkı-türkü söylemek için veya oyun-eğlencede kullanılan çalgılar için kira ücreti alınması caiz midir? Düğünlerde çalınan defler için kiralama akdi geçerli midir?

SORU: Dinen günah sayılan işler için kiralama yapılması sahih midir? Şarkı, türkü söylemek için, ölen kimsenin üzerine sesli ağlamak için, oyun ve eğlenceden ibaret olan bir kısım çalgılar için ücret alınması caiz midir? Düğünlere mahsus muayyen deflerin kullanılması için yapılacak olan kiralamalar geçerli olur mu?

CEVAP:

Dinen günah sayılan işler için kiralama yapılması veya kiralanan/tutulan kimsenin yapamayacağı menfaatler hakkındaki icareler/kiralamalar sahih değildir. Binaenaleyh, makamla şarkı, türkü söylemek için, ölen kimsenin üzerine sesle ağlamak için, oyun ve eğlenceden ibaret olan bir kısım çalgılar için ücret alınması caiz değildir. Ancak düğünlere mahsus muayyen deflerin, gazilere ait “tabl” denilen aletlerin kullanılması caiz olduğundan, bunlar için yapılacak olan icareler/kiralamalar da muteberdir/geçerlidir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.