Genç Âlimin, ilimde onun derecesinde olmayan yaşlının önüne geçmesi caiz midir?

SORU: Genç Âlimin bilgisiz yaşlının önüne geçmesi caiz midir? “Peygamberimizin (s.a.v) genç olan Âlimleri, ilimde onların derecesinde olmayanların üzerine takdim ettiği” doğru mudur?

CEVAP:

Genç Âlimin bilgisiz yaşlının önüne geçmesi caizdir. Zira Allah (c.c), “(Rasûlüm!) de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”  (Zümer, 39/9) ve “Ey iman edenler! Allah Teâlâ’ya itaat ediniz ve Peygamber’e de ve sizden olan emir sahiplerine de itaat ediniz” (Nisâ, 4/59) buyurmuştur. Ayetteki “emir sahipeleri”nden murad, en sahih kavle göre “Âlimlerdir…” Rasûlullah (s.a.v) de; “Âlimler Peygamberlerin varisleridir” buyurmuştur… Peygamberimiz (s.a.v) genç olan Âlimleri, ilimde onların derecesinde olmayanlar üzerine takdim ederlerdi…  (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.