SONUÇ olarak Bilim ve Fıkha göre gazlı İçeceklerin içinde alkol var mı? Gazlı İçecekler helal midir? Gazlı İçecekleri içmek caiz midir?

SORU: SONUÇ olarak Bilim ve Fıkha göre gazlı İçeceklerin içinde alkol var mı? Gazlı İçecekler helal midir? Gazlı İçecekleri içmek caiz midir?

CEVAP:

Sonuç…

1- TÜBİTAK raporunda adı geçen 10 çeşit gazlı içecekte değişik oranlarda alkol olduğu yapılan analiz ile sabit olmuştur…

2- Asitli içeceklerin içindeki bu alkol, içeceklerin doğasında olmayıp sonradan ilave edilmiştir…

3- Bu içeceklerin içine sonradan ilave edilen alkol, şer’an haram olan alkol nevinden olup bu alkolün azı da çoğu da haramdır…

4- İçeceklerin içindeki bu alkol, şer’an belirtilen ölçülerden küçük su veya sıvıların içine girdiği vakit o su veya sıvıyı necis ve haram kılar. Haram olan alkolün ne kadar bir miktardaki sıvıyı necis kılıp kılmadığı ise yukarıda açıklanmıştır…

5- İçinde tat ve koku verici esans kullanılan bütün içeceklerden uzak durulmalıdır. Tat ve koku verici esanslar suda direk çözülmediği için, bunların suda çözülmesini sağlayacak bir ara çözücü lazımdır. Ara çözücü olarak ise ucuzluğu ve maliyetinin düşüklüğünden dolayı alkol kullanılmaktadır. Etil alkolün gördüğü ara çözücülük vazifesini başka helal maddeler de yapabilmekte, ancak maliyeti yükselttiğinden dolayı kullanılmamaktadır. Bu durum analizle sabit olmuştur…

6- İçeceklerin içine konulan alkol, bu içeceklerin içinde herhangi bir kimyevi değişime uğramayarak, alkol olma özelliğini yitirmeyip koruduğu, analizlerle tespit edilmiştir…

7- Gazlı içecekler meselesi, “suların hükmü meselesi” bazında değerlendirilemez. Gazlı içeceklerin yapıldığı tankların büyük su, göl, deniz ve akarsuya kıyas edilmesi batıldır. Üzerinde konuşulan mesele, “alkol karışımı” olan gazlı bir içeceğin içilip içilmeyeceği meselesidir, bununla abdest ve gusül alınıp alınamayacağı meselesi değildir. İçine necaset karışan sıvının meşrubat olarak kullanılması ile abdest ve gusülde kullanılması arasındaki fark açıktır…

8- “Çoğu sarhoş etmeyenin azı ve çoğu haram değildir” kaidesindeki hüküm, “müstakil olduğu” haldedir. Yani sarhoş edici olan içecek yalnız başına karışımsız içildiği zaman bu kaide geçerlidir. Sarhoş eden nesne müstakil olarak yalnız başına çok miktarda alındığında sarhoş ediyorsa, bu nesnenin azıda çoğu da haramdır…

9- “Az olan haram, belli miktarda çok olan helale katıldığında karışım haram olmaz” hükmü, haram maddenin diğer helâl maddelere hükmen şâyi/yaygın olmaması kaydına bağlıdır, yani  “haram madde helal unsura hükmen sirayet etmiyorsa, her tarafına yayılmıyorsa” durumunda geçerlidir…

10- Sularda olan temizlikteki esas “zaruret”tir. İçine necaset düşse bile bazı sular, ihtiyaç ve zaruretten dolayı kolaylık esası üzere kıyasa ters bir şekilde temiz sayılmıştır. Bu sebeple, kıyasa ters vaki olan bir hükme başka bir hüküm kıyas edilemez. Ayrıca, böyle bir ihtiyaç ve zaruret, içinde alkol bulunan meşrubatları içme hususunda zaten yoktur…