Evliya, Veli yani Allah Dostu kime denilir? Velilerde olması gereken şartlar nelerdir?

SORU: Evliya, Veli yani Allah Dostu kime denilir? Velilerde olması gereken şartlar nelerdir?

CEVAP:

Evliya: Evliya, Velî kelimesinin cemisidir/çoğuludur. Velî, “faîl” vezninde “ismi fâildir” veya “ism-i mef’ûl” manasına gelmektedir. Velî olan kişinin iki özelliği vardır:

1- Araya isyan karışmamak üzere tâate devam eden kimsedir.

2- Kendisine, Allah’ın ihsanı ve lütfu kesilmeden devam eden kimsedir.

Bir kimsenin hakikatte velî olabilmesi için bu iki vasfın tahakkuku mutlaka lâzımdır.

3- Bir de Peygamberin “masum” olması nasıl şart ise, Velînin de “mahfûz” olması şarttır. İmam Kuşeyrî’nin “Risâle”’sinde böyle beyan edilmiştir… (İbn-i Âbidîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.