Eşya, üzerindeki işçilik nedeniyle 561,2 gram gümüş kıymetine veya 80,18 gram altın kıymetine ulaşırsa hükmü ne olur?

SORU: Bir kimsenin sadece yüz dirhem ağırlığında gümüşten veya on miskal ağırlığında altından bir eşyası bulunur, lakin bu eşya, üzerindeki işçilik nedeniyle iki yüz dirhem gümüş (yani 561,2 gram gümüş kıymetine) veya yirmi miskal altın (yani 80,18 gram altın) kıymetine ulaşırsa hükmü ne olur?

CEVAP:

Altın ve gümüşte zekâtın vacip olması ve eda edilmesi yönünden muteber olan, vezin itibariyle nisabı doldurmalarıdır. Şöyle ki, bir kimsenin (sadece) on miskal ağırlığında altından veya yüz dirhem ağırlığında gümüşten bir ibriği olur fakat işçiliğinden dolayı kıymeti yirmi miskal (yani 80,18 gram altın)  veya iki yüz dirhem (yani 561,2 gram gümüş) olursa, ittifakla bunda zekât gerekmez. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.