Erkeğin altın yüzüğüne zekât vacip midir?

SORU: Erkeğin altın yüzüğüne zekât vacip midir?

CEVAP:

Erkeğin altın yüzüğü, altın yahut gümüş kap-kacak gibi haram eşyalar olsa da kırkta bir (% 2,5) zekât vaciptir…

Madrûb yani para haline getirilmiş, işlenmiş (ma’mûl) yani kılıç kabzası, kadınların ziyneti, kullanmak için olmayan evlerdeki süs eşyaları, kemer kantarı, eğer, Mushaf ve kap-kacak süslemesi gibi şeylerde kullanılmış altın ve gümüşte de kırkta bir (yani % 2,5) zekât vardır… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)