Dünyada içki içip tevbe etmeden ölenin ahirette şarap içemeyeceği…

4- Dünyada içki içip tevbe etmeden ölenin ahirette şarap içemeyeceği…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

Buhârî’de rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her sarhoş edici hamrdır. Ve her sarhoş edici haramdır. Kim dünyada hamr içer ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduğu halde ölürse, ahirette şarap içemez.” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.