Dövme yapma veya yaptırma ile ilgili hadis var mıdır?

SORU: Dövme yapma veya yaptırma ile ilgili hadis var mıdır?

CEVAP:

Konuyla ilgili hadis-i şeriflerin bazısı şöyledir:

1- Müslim’in zikrettiği üzere Abdullah b. Mesûd (r.a) Rasûlullah (s.a.v)’den şu hadisi rivayet etmiştir: “Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüz yolan ve yolduranlara, güzellik için diş törpülettirenlere, Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere lânet etmiştir…” Bu söz Benî Esed kabilesinden Ümmü Yakup denilen bir kadının kulağına varır. Ümmü Yakup, Kur’ân’ı okuyan ve bilen bir kadındı. Hemen Abdullah b. Mesûd (r.a)’a gelerek: “Ne o senden kulağıma gelen söz! Sen dövme yapanlara ve yaptıranlara, yüzden kıl yolduranlara, güzellik için diş törpületenlere Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet okumuşsun!” dedi. Abdullah (b. Mesûd) da: “Rasûlullah (s.a.v)’in lanet ettiklerine ben neden lanet etmeyecekmişim. Hem bu Allah’ın Kitabında vardır” cevabını verdi. Kadın: “Yemin olsun ben Mushaf’ın iki kabuğu (kapağı) arasındakileri okudum. Ama bunu bulamadım” dedi. Abdullah b. Mesûd (r.a): “Gerçekten onu okudun ise mutlaka bulmuşsundur. Allah (c.c); ‘Size Rasul ne getirdiyse onu hemen alın, sizi neden nehyetti ise hemen vazgeçin’ (Haşr, 59/7) buyurmuştur” dedi. Bunun üzerine kadın: “Gerçekten ben şimdi senin hanımının üzerinde bundan bir şey görüyorum” dedi. Abdullah b. Mesûd (r.a): “Git de bak” dedi. Arkacığından kadın Abdullah’ın hanımının yanına girdi. Fakat bir şey göremedi ve Abdullah b. Mesûd (r.a)’ın yanına gelerek: “Bir şey görmedim” dedi. Abdullah b. Mesûd (r.a): “Bana bak, bu olsaydı biz onunla bir arada olamazdık” cevabını verdi…

2- Buhârî’nin zikrettiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayette Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdular: “İğreti saç takana da, taktırana da, bedene dövme yapana da, yaptırana da Allah lânet etsin…”

3- Buhârî’nin zikrettiği üzere Ebû Cuheyfe (r.a)’dan rivayette; “Rasûlullah (s.a.v) kan mukabilinde alınan semenden (kan alıp satmaktan veya hacamat yapana verilen ücretten), köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavvirleri lanetledi…”

4- Nesâî’nin zikrettiği üzere Ali (r.a) şöyle anlatmıştır: “Rasûlullah (s.a.v) faizi yiyeni, yedireni, faiz akdini yazanı, sadakaya (zekâta) mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı (hastalık sebebiyle olan hariç), hulle yapanı, hulle yaptıranı lanetledi…”

5- Buhârî’nin zikrettiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan, Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Göz değmesi haktır…” Diğer rivayetlerde ise: “Dövme yapmayı da yasakladı…” ziyadesi vardır.

İbn-i Hacer, Buhârî’nin bunu niçin beraber zikretmiş olabileceği hususunda der ki: “Bu iki cümle arasında, bir ilgiyi keşfettim. Şöyle ki: ‘(Dövme âdetinin yaygın olduğu muhitlerde) kişiyi dövme yaptırmaya sevk eden amillerden biri de, sıfatında yapacağı değişiklikle göz değmesini önleme gayesidir…” Rasûlullah (s.a.v) göz değmesini teyit etmekle birlikte dövme yapmayı yasaklamaktadır. Öyleyse göz değmesine karşı, dövme yapma vs. gibi sünnette yer verilmeyen tedbirlerin hem hiçbir faydası yoktur, hem dinde yeri yoktur…

6- İbn-i Hacer Heytemî’nin Zevâcir’de zikrettiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ dövme yapana ve yaptırana, kaşlarını inceltene ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah’ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lânet etmiştir…”

(İbn-i Âbidîn, Mültekâ/Mevkûfât, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)