BÜYÜ-CİN MUSALLATI konusunda bir hocaya OKUNMAKLA TEMİZLENMİŞ OLUR MUYUZ, ESKİ HAYATIMIZA DÖNER MİYİZ? Ne yapmamız lazımdır?

SORU: BÜYÜ-CİN MUSALLATI konusunda bir hocaya OKUNMAKLA TEMİZLENMİŞ OLUR MUYUZ, ESKİ HAYATIMIZA DÖNER MİYİZ? Ne yapmamız lazımdır?

CEVAP:

a) “Musallat” olduğunda “bir hocaya gideyim okusun muska yazsın benden musallat gitsin eski halime döneyim bir daha da gelmesin” demek böyle düşünmek yanlıştır böyle bir şey yoktur, hatta gittiğiniz hoca cinleri öldürse bile yerine başka cinler gelecektir…

Binaenaleyh, bu gibi şeyler tekrarlandığından, sürekli negatif enerji/zulumat gelen bir hal olan musallat durumunda, buna pozitif enerji/nur ile mukabele etmek musallata karşı pozitif enerji/nur ile karşı koymak lazımdır…

Bir başka deyişle süfliler/3 harfliler bulaştı mı, şeker hastalığı tansiyon hastalığı gibidir yani istisnalar hariç az-çok ömür boyu kalır devam eder fırsat buldukça ortaya çıkar binaenaleyh nasıl ki şeker hastalığı tansiyon hastalığı ile ömür boyu mücadele ediliyorsa “ben bu şeker-tansiyon hastalığı ile yaşayamam ömür boyu mücadele edemem” denilmiyorsa süfliler meselesi de böyledir “ben bu negatif enerjiyle yaşayamam ömür boyu mücadele edemem” demeyip ömür boyu mücadele etmelidir…

b) Ehil-Ehlisünnet bir hocaya tedavi olup üzerinizde kötü şeyler büyü-musallat-nazar varsa temizlendikten sonra, kendinizi temiz olarak muhafaza etmek için dinlenilecek-okunacak vs. şeyleri yapmanız lazımdır ki sıkıntı tekrarlamasın/nüksetmesin, bilinmelidir ki temiz kalmak temizlenmek kadar önemlidir…