Bireysel Emeklilik-Özel Emeklilik caiz midir?

SORU: Bireysel Emeklilik veya diğer adıyla Özel Emeklilik caiz midir?

CEVAP:

Bireysel Emeklilik Sistemi; bireysel emeklilik sistemi özü itibariyle 10 yıl vadeye dayalı olup, müşteri süre sonunda dilerse emekli gibi düzenli maaş alabilir, dilerse tek seferde biriken parasını -varsa- kârıyla birlikte tahsil eder. Ortada ‘sigorta’ yani sağlık sigortası olarak nitelendirilebilecek herhangi bir şey söz konusu olmayan sistemin özü itibariyle uzun vadeli tasarruf ve yatırım amacı vardır. Ancak lehtarın vefat etmesi halinde, lehtar tarafından önceden belirlediği kişiye -yoksa varislerine- fonda biriken anaparası ve zarar varsa anaparadan mahsup edilip -varsa- kârının ödenmesi garanti edilmektedir…

Bireysel emeklilik sistemi aslında, emeklilik yıllarında, gençlik yıllarındaki hayat standardında bir değişiklik gündeme gelmeden, emeklilik öncesindeki gelir ve hayat standardını devam ettirebilmesine imkân tanımak adına oluşturulmuş uzun vadeli yatırım imkânıdır…

Bireysel emeklilik, devletin değil de ticaret yaparak para kazanma yoluna bakan özel şirketlerin yönetimindeki bir sistemdir. Bu şirketlerin muazzam kârlara ve büyüklüğe ulaşması bunun kanıtı olsa gerektir. Uluslararası dev fonların önemli bölümü emeklilik fonlarından meydana gelmektedir. Keza sisteme giren katılımcılar da, herhangi bir ticari unsura para yatırır gibi buraya yatırım yapıp kâr etme amacı gütmektedirler…

Katılım bankaları, bireysel emeklilik sistemiyle topladıkları fonun yüzde 10’nu geçmeyecek şekilde parayı katılım havuzlarında değerlendirirler. Sistem; bireysel emeklilik fonuna yatırım yapan müşteriye anapara ve getiri/kâr garantisi vermediği için zarar da söz konusu olabilir…

 

Sonuç olarak;

Bireysel emeklilik sistemi caiz değildir. Bireysel emeklilik sistemi “SSK” ve “BAĞ-KUR” ile karıştırılmamalıdır. “SSK” ve “BAĞ-KUR” sistemleri bir çalışmanın/çalışan insanın emeğinin karşılığı olarak ortaya konmuştur. Örneğin işyeri kendisine sigorta yapmayan bir işçinin, çalıştığı sürece dışarıdan prim ödemek şartıyla “SSK”lı ve “BAĞ-KUR”’lu olup emekli olması caizdir…

Binaenaleyh bireysel emeklilik, sosyal sigorta sistemlerinden farklıdır. Sosyal sigorta sistemi, sağlık hizmeti gibi sosyal yardımlaşma esasına dayalı iken, bireysel emeklilik sistemi kâr esasına dayanmakta ve primlerin meydana getirdiği fonlar çoğunlukla yerli-yabancı faizli muamelelerde değerlendirilmektedir ki işte asıl sorun da buradadır…

Bu durumda sorun, sistemde değil, bireysel emeklilik sistemini uygulayan kurumlarda ve bu kurumların bireysel emeklilik fonunda biriken parayı nerede çalıştırdıkları, nereden kâr payı elde edip katılımcılara dağıttıklarıdır. Yani bireysel emeklilik sistemini işleten, bütün işleri helal dairede olan, parayı tamamen şaibeden-şüpheden uzak helal bir alanda değerlendiren bir vakıf/kurum/kuruluş olsa ve keza kâr-zarar ortaklığı üzerine kurulu olsa, bu durumda bireysel emekliliğin helal olmasına mani olacak hiçbir durum söz konusu olmazdı…