Bir küpü sarhoş edenin bir avuç miktarını içmenin de haram olduğu…

3- Bir küpü sarhoş edenin bir avuç miktarını içmenin de haram olduğu…

İçkiyle İlgili Muhtelif Hadislerin Bazısı…

Ebû Dâvûd’un rivayet ettiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” (Âyâtu’l-Ahkâm, Kütübü’s-Sitte, hadis ve Hanefi fıkhı kitapları)

Bu yazı yorumlara kapalı.