Bir kişinin malına haram karışmış ise onun yemeği yenir mi?

SORU: Bir kişinin malına haram karışmış ise onun yemeği yenir mi?

CEVAP:

Gasp veya yağma yollu aldığı malı dükkânına katıp satan, faiz işine karışmak suretiyle helal malına haram karıştıran vb. kişiler…

Bu gibilerin servetine bakılır; eğer çoğu haram ise, böyle şahısların servetinden yemek caiz olmaz. Verdiği hediye ve sadakalarda inceleme yapılır; helal olan malından vermiş ise kabul edilir, haramdan verdiği anlaşılırsa terk edilir.

Şayet servetinin azı haram ve verdiğinin helal veya haram olduğu şüpheli olursa bakılır; adamın malı az olur ve haram kısmının halen bu servet içerisinde olduğu kat’i olarak bilinirse, o maldan helal ile haram birbirinden ayırt edilmeden yemek haram olur.

Adamın serveti çok olur da karışan haramın aradan çıkmış olma ihtimali de mevcut olursa, o vakit bu maldan yemek her ne kadar caiz olsa da bu malı almak veya yemek verâdan uzaklaşmak demektir… (İhyâu-Ulûmi’d-Dîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.