Bir kimse zekâtını vermeden ölürse, ölen bu kimsenin bıraktığı miras malından zekâtı alınır mı?

SORU: Bir kimse zekâtını vermeden ölürse, ölen bu kimsenin bıraktığı miras malından zekâtı alınır mı?

CEVAP:

Ölen kimsenin bıraktığı miras malından zekât alınmaz, çünkü niyet yoktur… Ancak ölen kimse bıraktığı maldan zekâtının verilmesini vasiyet ederse, o takdirde malının üçte birinden zekâtı verilir. Yahut mirasçıları teberrûda (bağışta) bulunurlar ve bu duruma rıza gösterirlerse, keza ölen kimsenin zekâtı terekeden verilir ki, bunun veçhi ise, mirasçıların ölenin makamına kaim olmaları ve bu nedenle onların zekâta niyet etmelerinin yeterli olmasıdır… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)