Bir av etinin yenilebilmesi için lazım olan şartlar nelerdir?

SORU: Bir av etinin yenilebilmesi için lazım olan şartlar nelerdir?

CEVAP:

Bir av etinin yenilmesi için şu şartlar lazımdır:

1- Öğretilmiş hayvanı ava salan avcının hayvan kesmeye ehil bir Müslüman veya Kitabî Yahudi veya Hristiyan olması lazımdır…

2- Öğretilmiş hayvanı ava salarken veya silahı atarken “besmeleyi” kasten terk etmemesi lazımdır… “Besmeleyi” unutarak terk eden bir avcı, hükmen “besmele”’yi çekmiş olur… “Besmeleyi” kasten terk ederse avın eti yenilmez, haram olur…

3- Av, şer’an eti yenilen ve avlamaktan başka yolla elde edilmesi mümkün olmayan hayvanlardan olmalıdır…

4- Ava, öğretilmiş hayvanı salan veya silahla vuran avcının, av gözünden kaybolduktan sonra durmaksızın elde etmek için araması lazımdır…

5- Ava gönderilen öğretilmiş/eğitilmiş hayvana öğretilmemiş hayvan katılmamalıdır…

a) Köpek ve atmaca gibi yırtıcı hayvanların öğretilmiş/eğitilmiş bir hale geldikleri İmam Âzam (rh.a)’e göre, ya kanaat getirmekle veya bilir kişilere/uzmanlara müracaatla mümkün olur… İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya ve keza İmam Âzam (rh.a)’den bir rivayete göre ise, azı dişleri olan hayvanların öğretilmiş olmaları, peş peşe üç defa yakaladıkları av hayvanlarını yemeyip bırakmaları ile sabit olur… Tırnaklı kuşların öğretilmiş olmaları da salıverildikten çağrıldıkları zaman hemen dönüp gelmeleri ile bilinir…

b) Doğan gibi öğretilmiş/eğitilmiş kuşların tutup etlerinden yedikleri avlar yenilir… Ama köpek, pars gibi dişli olup öğretilmiş hayvanların tutup etlerinden yedikleri avlar yenilmez…

c) Demirsiz atılan okun, taşın, çamurdan kurutulmuş yuvarlak tanelerin, sırf ağırlığından dolayı yaralanmaksızın ölen avın eti yenmez. Kısaca; avın ölümü, almış olduğu yaradan olduğu kesin olarak bilinirse eti yenilir. Av, kendisine isabet eden şeyin ağırlığından veya çarpmasından ölürse, eti yenilmez…

6- Av hayvanının yenilebilmesi için sırf yaralanması yeterli olmayıp bununla beraber kan da akmış olması şarttır… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.