Aldığı hayvanı kurban günlerinde kesmeyenin durumu nedir?

SORU: Aldığı hayvanı kurban günlerinde kesmeyenin durumu nedir?

CEVAP:

a) Fakir bir kimse kurban kesmek üzere aldığı hayvanı kurban bayramı günlerinde kesmezse onu canlı olarak tasadduk eder. Aldığı hayvanı tekrar satması caiz değildir…

b) Zengin ise kurban kesmek üzere aldığı hayvanı kurban bayramı günlerinde kesmezse onun kıymetini tasadduk eder… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)