75. Menkıbe… Hz. Pîr’in bir sohbeti ve O’nun bazı hususiyetleri

YETMİŞ BEŞİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’in Bir Sohbeti ve O’nun Bazı Hususiyetleri)

Arif Şeyh Ebu Amr Osman Sayrafînî ve Şeyh Salih Ebu Muhammed Abdulhak Huzeymî’den rivayetle, dediler ki:

– Şeyh Abdulkadir (r.a)’ı kürsünün üzerinde (şöyle) derken işittik:

– Ey doğusuyla ve batısıyla yeryüzü ahalisi ve ey gök ehli! Allah Teâlâ buyurdu ki: “Sizin bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak” (Nahl; 8) Ben de sizin bilemediklerinizdenim. Ey doğusuyla ve batısıyla yeryüzü ahalisi! Gelin benden öğrenin. Ey Ira” ahalisi! Hâller benim yanımda evde asılmış bir elbise gibidir. Hangisini dilersem (onu) giyerim. Yapmanız gereken selamettir (teslimiyettir), yoksa sizlere, karşı gelemeyeceğiniz ordularla gelirim.

Ey evlat! Benden bir söz işitmek için bin yıllık mesafeye sefer et. Ey evlat! Velayetler (velilikler) işte burada, dereceler işte burada. “Hırkalar” meclisimde dağıtılır. Allah Teâlâ’nın yarattığı (ne kadar) Nebî veya Velî varsa benim meclisimde mutlaka hazır bulunmuştur. Hayatta olanlar bedenleri ile ölmüş olanlar da ruhları ile.

Ey evlat! Kabrinde “Münker” ve “Nekir” sana geldiklerinde onlara sor da sana benden haber versinler…

 

————————–

 

Bundan başka diğer şeyhlerden muttasıl bir senetle rivayet ettiler ki:

– Şeyh Abdulkadir’den bir keramet görmeyi isteyen kimse istediği zaman (mutlaka) görmüştür. Bazen harikulade yüce işler, ulvi marifetler, mevcudat’ta yerine gelen tasarruflar onda birden vuku bulurdu. Temkinde şüphesiz köklü (sağlam) kadem (idi). Bundan başka daha sayısı çok, anlatması uzun faziletler (sahibi idi)…

 

———————–

 

(Şeyh Abdulkadir r.a) dedi ki:

– Kul cemal sıfatıyla inkişaf olunursa kalp sükûn bulur, ruh sevinip coşar ve sır âşık olur sever. “Hayat” üç manaya gelen bir isimdir.

Birincisi: İlmin hayatı

İkincisi: Mevcudatın hayatı, yani beka

Üçüncüsü: Fena’nın ölümünden (kaynaklanan) hayat

Vecd’ler evradın semeresi, inen (rahmet ve lütfun) neticeleridir. Allah’tan -azze ve celle- önce hâllerin terki muhal olup, O’nun vücudiyetinden sonra hâlleri talep etmek de muhaldir…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.