74. Menkıbe… Hz. Pîr’e yemek yerken Ledünnî İlimden yetmiş bab açılması

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr’e Yemek Yerken Ledünnî İlimden Yetmiş Bab Açılması)

Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’in evlatları üç efendi: Abdulvahhab, Abdurrezzak ve İbrahim’den ve iki şeyh Hasan Ömer Keymânî ve Ömer Bezzâr’dan rivayetle, dediler ki:

– Beş yüz elli yedi senesinde Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’in “Babu’l Ezc’te” (bulunan) medresesindeki evine geldik. O süt içiyor idi. Yemeği bıraktı ve uzunca bir daldı. Sonra:

– Şimdi kalbime ledünnî ilimden yetmiş bab açıldı. Her bab’ın genişliği gök ile yer arası kadar, dedi. Sonra orada bulunanların hayrete düştüğü havas ehlinin marifetleri (konusunda) uzun bir konuşma yaptı. (Biz):

– Şeyh Abdulkadir (r.a)’den sonra hiç kimsenin buna benzer bir konuşma yapabileceğini zannetmiyoruz, dedik…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.