67. Menkıbe… Her Velî bir Peygamberin kademi üzeredir. Ben ise ceddim Muhammed (s.a.v)’in kademi üzereyim

ALTMIŞ YEDİNCİ MENKIBE

(Her Velî Bir Peygamberin Kademi Üzeredir. Ben İse Ceddim Muhammed (s.a.v.)’in Kademi Üzereyim)

Şeyh İmam Şihabuddin Ebu Hafs Ömer b. Muhammed Sühreverdî’den rivayetle, -Allah Teâlâ ona rahmet etsin- dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir (r.a)’ı medresesinde kürsünün üzerinde (şöyle) derken işittim.

– Her velî bir Peygamberin kademi üzeredir. Ben ise ceddim Muhammed (s.a.v)’in kademi üzereyim. Mustafa (s.a.v) bir ayağını kaldırmış ise ben de ayağımı onun ayağının kaldırdığı yere koymuşumdur. Ancak Nübüvvet adımlarından bir adım olması hâli müstesna. Muhakkak ona (o adımın sahibi) Peygamberinden başkasının nail olmasına yol yoktur…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.