56. Menkıbe… Hz. Pîr’in Bağdat’ta yirmi gün yiyeceksiz kalması, Onun ve oradaki yetmiş Evliyanın da Bağdat’ta helal rızık bulamaması ve Hz. Pîr’in annesinin gönderdiği parayı harcamaları

ELLİ ALTINCI MENKIBE

(Hz. Pîr’in Bağdat’ta Yirmi Gün Yiyeceksiz Kalması, Onun ve Oradaki Yetmiş Evliyanın da Bağdat’ta Helal Rızık Bulamaması ve Hz. Pîr’in Annesinin Gönderdiği Parayı Harcamaları)

Şeyh Ebu Muhammed Talha b. Muzaffer’den rivayetle, dedi ki:

– Şeyhimiz Muhyiddin Abdulkadir (r.a) dedi ki:

– Hâlimin ilk başlarında yiyecek bir şey olmadan ve helal bir lokma da bulamadan Bağdat’ta yirmi gün ikamet ettim. Bunun üzerine helal yiyecek talep etmek için “Kisrâ sarayının”  harabelerine gittim. Benim talep ettiğim (şeyin aynısını) talep eden evliyadan yetmiş kişiyi orada buldum. Bunun üzerine (kendi kendime):

– Onlarla rekabete girişmem mürüvvete (erliğe) yakışmaz, dedim ve Bağdat’a döndüm. Kendi memleketimden olan tanıdığım bir adamla karşılaştım ve bana ‘kurâda’ (kıymeti düşük olan altın ve gümüş para çeşidi) verdi.

– Bu, annenin benimle sana gönderdiği, dedi. Böylece o (paradan) bir parça aldım, kendime ayırdım. Kalanıyla da saray harabelerine koştum. Paranın hepsini o yetmiş kişiye dağıttım. (Onlar):

– Bu nedir? dediler. (Ben):

– Bu, bana annemin yanından geldi. Sizsiz bunu kendime ayırmak istemedim, dedim. Sonra Bağdat’a döndüm ve yanımda (kendime ayırdığım) pay ile yemek satın aldım. (Sonra) fakirleri gördüm (onları çağırdım) ve hep beraber (yemeği) yedik. O paradan hiçbir şey (o gece) benimle gecelemedi… Allah bu Şeyh’in bereketinden istifade ettirsin…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.