Seyfullah Kılınç Hoca Özgeçmişi…

Seyfullah Kılınç Hoca, 1975 Gaziantep doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Bu sırada, Güneydoğu bölgesinin büyük Âlimlerinden olan Adil Özberk Hoca Efendi’den 4 sene, Kur’ân, Tecvit, Pratik Arapça, Sarf, Nahiv, Tefsir, Hadis ve Fıkıh ilimlerini tahsil etmiştir. Bu tahsillerinden sonra, 1991 yılında, İmam Hatip Lisesi üçüncü sınıfa giderken Türkiye’den ayrılmış ve ilim tahsilini tamamlamak üzere Mısır’a gitmiştir.

Seyfullah Kılınç Hoca, Mısır da ki tahsiline, el-Ezher Üniversitesinin ortaokuluyla başlamış, daha sonra yine el-Ezher Üniversitesinin lise öğrenimiyle devam etmiştir. Lise öğrenimi sırasında el-Ezher profesörlerinin açmış olduğu Şafi mezhebi üzere olan iki yıllık “imamlık enstitüsüne” katılmış ve orada da bir yıl okumuştur. Lise tahsilinden sonra el-Ezher Üniversitesi’nin Medenî Hukuk ve İslâmi Hukuk fakültelerinin birleşimi olan beş yıllık “Medenî ve İslâmi Hukuk Fakültesini” bitirerek Mısır tahsilini tamamlamış ve yurda dönmüştür. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de bir süre öğrenim görerek mezun olmuştur.

Seyfullah Kılınç Hoca, hafızlığını Mısır’da tamamlamış ve Kıraat dersinin yanı sıra İtikat, Tefsir, Usûl-ü Hadis, Hadis, Usûl-ü Fıkıh, Fıkıh, Sarf, Nahiv, Belağat, Arap edebiyatı, Aruz-Kafiye, Mantık, Hat v.b. şer’î dersleri de Mısır’da tahsil etmiştir.

Mısır’da 1997 yılında Abdullah Faruki el-Müceddidî (k.s)’dan ders almıştır…

“Özlenen Rehber” dergisinde araştırmacı-yazar olarak vazife yapmakta olup, dini ilimlerin öğrenim ve öğretimi ile meşgul olmaktadır.

Seyfullah Kılınç Hoca, “MEHDİ” risalesi, “ET-TESHÎLU’D-DARÛRÎ Lİ-MESÂİLİ’L-KUDÛRÎ ORUÇ”, “ET-TESHÎLU’D-DARÛRÎ Lİ-MESÂİLİ’L-KUDÛRÎ ZEKÂT”, “İLİM TALEBESİNİN EL KİTABI”, “ET-TESHÎLU’D-DARÛRÎ Lİ-MESÂİLİ’L-KUDÛRÎ TAHÂRET VE NAMAZ”, isimli fıkhi eserleri, “İHYÂU’L MEYT Bİ FEDÂİLİ EHLİ’L BEYT” isimli hadis kitabı ile “HULÂSATU’L MEFÂHİR FÎ MENÂKIBI’Ş-ŞEYH ABDULKÂDİR” isimli Abdulkadir Geylânî Hz.’nin Menkıbeler kitabını ilk defa Türkçemize kazandırmış, son olarak “GÜNÜMÜZ MESELELERİ” isimli eseri telif etmiştir.

 

Facebook: Seyfullahkilinchoca / Seyfullah Kılınç Hoca

Twitter: @s_kilinchoca