Kategori: Yemin

Boşanma-Talak

Ziyafet/yemek daveti nafile orucu bozma hususunda bir özür müdür? Ziyafet/yemek daveti, daveti veren kişi için nafile orucu bozma hususunda bir özür müdür? Ziyafet/yemek daveti, misafir için nafile orucu bozma hususunda bir özür müdür? Bir adam oruçlu biri üzerine yemin ederek “eğer orucunu bozmazsa karım boş olsun” veya “boşamak üzerime şart olsun ki orucunu bozacaksın” yahut “vallahi mutlaka orucunu bozacaksın” derse, oruçlu kişinin nasıl davranması gerekir? Orucu gün içerisinde herhangi bir vakitte bozabilir mi, yoksa orucu bozabilme günün bir vaktiyle mi sınırlıdır? Ramazanın kazası veya keffaret yahut adak orucu tutan bir kimse yemeğe davet edilirse bu oruçları bozması caiz olur mu?

Fidye

Bir özürden dolayı oruçlarını bozmaları mübah olan kimseler, bu özürleri devam ederken ölürlerse veya özürleri bittikten sonra ölürlerse… Özrü olmadan kasten orucunu yiyen kimsenin, fidye verilmesini vasiyet etmesi… Ölen kimsenin yerine velisinin fidye vermesi… Fidyenin miktarı… Ölen kimsenin on günü kazaya kalmış olup, özrü kalktıktan sonra sadece beş gün yaşamış olsa kaç gün için fidye vereceği… Ölen kimse fidye verilmesini vasiyet etmişse, fidye, terekesinin ne kadarından verileceği… Ölen kişi fidye verilmesini vasiyet etmemiş olur da velisi kendiliğinden teberruda bulunup fidyeyi öderse ölenden ahirette oruç mesuliyeti düşüp düşmeyeceği… Namaz kılıp, oruç tutup, sadaka verip veya başka bir şey yapıp sevabını ölüye bağışlamak caiz olup olmadığı… Ölenin adına/yerine namaz kılıp oruç tutmanın, ölenin velisinin, ölen namına yemin veya katil keffareti olarak köle âzâd etme veya yiyecek ve elbise teberru’da bulunmasının caiz olup olmadığı…

Adak-Nezir

Ramazanın kazası, nezir orucu ve kazası, bozulan nafile orucun kazası, zıhâr keffareti orucu, adam öldürme keffareti orucu, yemin keffareti orucu, Ramazanda oruç bozma keffareti orucu, av avlama keffareti orucu, tıraş olma keffareti orucu ve mut’a orucuna niyet etme vakti ne zamandır ve bu husustaki şart nedir? Bu oruçlara gündüz fecir doğduktan sonra niyet ederse hükmü ne olur? Keza gündüz niyet ettiği bu orucu bozarsa hükmü ne olur? Bu oruçlara niyet ederken kişinin kalbiyle hangi orucu tuttuğunu bilmesi yeterli midir?