Kategori: Paganlar-Roma

Paganlar-Roma

Romalıların “Tanrılar-Gizli Güçler” dediği varlıklar, insanlık tarihi boyunca insanlığa musallat olmuş Cin-Şeytanlar mıdır? Roma Dini’nde, Cin-Şeytanlar, maske olarak Putları mı kullanıyor? Roma Dini’nde, Cin-Şeytanlar, Putların arkasına saklanarak insanları kendilerine çekip köle mi yapıyor? “ABD Vatandaşı” modeli, “Roma Vatandaşı” modelinin birebir aynısı mıdır? “Amerikalı Felsefesi” ile “Romalı Felsefesi” birebir örtüşmekte midir? Roma Uygarlığı tam anlamıyla Maddeci-Vahşi Bir Uygarlık mıdır? AVRUPA BİRLİĞİ’nin köklerini, Roma Dini mi oluşturmaktadır?

Paganlar-Roma

“Roma Dini”’nde Gizemli Şeytani Tarikatlar hangileridir? “Bacchus Tarikatı” ve “Mithras Tarikatı” hakkında geniş bilgi verir misiniz? Roma’daki Tarikatlarda; Oğlancılık, Lezbiyenlik, Ensest İlişki, Cinsellik Organının Sergilenip Tapınılması var mıydı? “Her Şeyi Gören Göz” denilen, Işıkla-Karanlığın, İyilikle-Kötülüğün savaştığı inanılan tarikat hangisiydi? İyiliğin kazanması, insanlığın kurtuluşu için, insanların yargıcı olarak dönüşü beklenen cennetten sürülmüş “MESİH” kimdir?