Kategori: Miras

Fidye

Bir özürden dolayı oruçlarını bozmaları mübah olan kimseler, bu özürleri devam ederken ölürlerse veya özürleri bittikten sonra ölürlerse… Özrü olmadan kasten orucunu yiyen kimsenin, fidye verilmesini vasiyet etmesi… Ölen kimsenin yerine velisinin fidye vermesi… Fidyenin miktarı… Ölen kimsenin on günü kazaya kalmış olup, özrü kalktıktan sonra sadece beş gün yaşamış olsa kaç gün için fidye vereceği… Ölen kimse fidye verilmesini vasiyet etmişse, fidye, terekesinin ne kadarından verileceği… Ölen kişi fidye verilmesini vasiyet etmemiş olur da velisi kendiliğinden teberruda bulunup fidyeyi öderse ölenden ahirette oruç mesuliyeti düşüp düşmeyeceği… Namaz kılıp, oruç tutup, sadaka verip veya başka bir şey yapıp sevabını ölüye bağışlamak caiz olup olmadığı… Ölenin adına/yerine namaz kılıp oruç tutmanın, ölenin velisinin, ölen namına yemin veya katil keffareti olarak köle âzâd etme veya yiyecek ve elbise teberru’da bulunmasının caiz olup olmadığı…