Birinci karısından habersiz ikinci hanımla evlenmek caiz midir?

SORU: Birinci karısından habersiz ikinci hanımla evlenmek caiz midir? Aileden gizli evlenmek caiz midir?  Dinî nikâhın şartları nelerdir? 
 
CEVAP:
 
a) Zamanımızda maalesef helâl olan nikâh; şeriatla alakası olmayan prosedürlere boğulmuş maddiyata ğark edilmiş zorlaştırılmış aşılması zor yüce dağlar haline getirilmiştir…
 
b) Zamanımızda maalesef haram olan zina; maddi-manevi kolay olmuş normalleşmiştir…
 
c) Zamanımızda maalesef helâl olan evlilikler evlenip-boşanmalar veya ikinci üçüncü dördüncü evlilikler ise ayıplanır aşağılanır olmuştur…
 
d) Nikâhın şartları yerine gelirse 18 yaş ve üstünün aileden-akrabadan gizli-haber vermeden evlenmesi caizdir…
 
e) Nikâhın şartları yerine gelirse aileden gizli ve birinci karısına haber vermeden ve izin almadan ikinci veya üçüncü yahut dördüncü hanımla evlenmek caizdir…
 
f) Nikâhın şartları aşağıda geldiği gibidir…
 
1- İki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit bulunması lazımdır…
Nikâhı kıyan kişi aynı zamanda şahit de olabilir… Nikâhı kıyılan erkek-kadın şahit olamaz…
 
2- Nikâh kıyılırken her iki tarafın da verdiği cevapların “mazi kip” ile olması lazımdır örneğin “kocalığa veya karılığa” “kabul ediyorum” değil de “kabul ettim” demesi lazımdır…
 
3- Kadın ve erkeğin Rüşt yaşında yani 18 yaşı geçmiş olmaları… Bu şart yerine gelirse ailelerin haberinin olması şart değildir…
 
4- Nikâh muvakkat olmamalıdır yani kadın veya erkeğin kalbindeki niyetinde “şu kadar sene nikâhlı kalırız sonra boşanırız gibi” bir niyet olmamalıdır, böyle muvakkat bir niyet olursa nikâh batıl olur kıyılmış olmaz…
 
5- Mihir söylenmesi lazımdır… Erkek, kadına fiili olarak belli miktar altın, gümüş, para, takı vb şeyi mihir olarak zifaftan önce bizzat kadına vermelidir…
Mihir söylenmese de nikâh yine geçerlidir lakin kadının mihir hakkı düşmeyip ilerde mutlaka alma hakkı vardır…
 
6- Gelinin veya damadın nikâhın kıyıldığı mecliste olması şart değildir. Gelin veya damat adına bir kimse vekillik yapabilir. Ama vekâletin verildiğinden emin olunmalıdır. Örneğin eğer gerekiyorsa, telefonla, kadın, nikâh anında aranıp vekâlet verip vermediği teyit edilebilir…
 
7- Yukarıdaki bu şartlar yerine geldiğinde -şart olmamakla birlikte- sünnet olarak şunu da tavsiye ederiz:
Fitneden korkulursa, evlenen kişi, fitneden sakınmak için çevresindeki/kurumundaki arkadaşlarının bir bölümünün haberi olması için örneğin onlara küçük bir yemek vermek veya nikâhta hazır bulunmalarını sağlamak yahut da nikâh tatlısı yedirmek suretiyle arkadaşlarına nikâhı ilan edebilir.
Nikâhta ilan, şahitler ile yerine gelmektedir ki zaten şahitler ilan yerine gelsin diye şarttır, yemek vermek vs sünnettir, şart değildir…