91. Menkıbe… Hz. Pîr’in Ramazanda bir gece üç ezan okutturması ve her ezanın bir mertebedekileri uyandırması

DOKSAN BİRİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’in Ramazanda Bir Gece Üç Ezan Okutturması ve Her Ezanın Bir Mertebedekileri Uyandırması)

Şeyh Ebû Kasım Ömer b. Mesud Bezzâr’dan -Allah Teâlâ ona rahmet etsin- rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Abdulkadir (r.a) beş yüz kırk beş senesinde, muazzam Ramazan ayının başında, mübarek Cuma gününün orucuna (girildiği) gecenin yarısında medresenin müezzinine:

– Minareye çık ve birinci (ezanı) oku dedi, o da okudu. Sonra (gecenin) son üçte birinin evvelinde ona:

– Çık ve ikinci (ezanı) oku, dedi, o da okudu. Sonra seher vaktinin evvelinde ona:

– Çık ve üçüncü (ezanı) oku, dedi, o da okudu. Bir saat sonra (yine müezzine):

– Çık ve sahur (vaktinin girdiğini bildirmek için) oku, dedi. Ertesi gün olduğunda ashabının havassı ona bunun manasını sordular, (o da):

– Ona (birinciyi oku) dediğimde, arş azametli bir biçimde sallandı ve arşın altından bir münadi: “Ebrâr velîler kalksın” diye nida etti. Ona ikinciyi oku dediğimde, arş (ilkinden) daha hafif (bir biçimde) sallandı ve arşın altından bir münadi: “Seher vaktinde istiğfar edenler kalksın” diye nida etti. Böylece birinci mertebe sahiplerine bu vakit sizin vaktiniz, ikinci mertebe sahiplerine bu vakit sizin vaktiniz, üçüncü mertebe sahiplerine de bu vakit sizin vaktiniz diye işaret ettim, dedi…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)